เทคโนโลยีในอนาคต

ปรับตัวเทคโนโลยี

เทคโนโลยีในอนาคต ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีผลกระทบสำคัญทั้งต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของโลก ทั้งวิถีชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร 2021 จะเห็นนวัตกรรมใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่สะดวกยิ่งขึ้น มีแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญในอนาคต ทั้งสองมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยและต่างประเทศ ต่อไปนี้คือ 5 เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทรงพลังในปัจจุบันที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ควรจับตามอง

โลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน การพัฒนาที่ล้ำสมัยช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์และสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันถูกรวมเข้ากับระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์กรจึงต้องปรับตัวและจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อความอยู่รอดและพัฒนา จำเป็นต้องมีการวิจัย แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต จำเป็นสำหรับผู้บริหารคนหนึ่งที่จะต้องศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญแห่งอนาคต เทคโนโลยี คือ

5 เทคโนโลยีในอนาคต ที่จะเปลี่ยนโลก

1. เทคโนโลยีในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มีความหลากหลายและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ว่า AI ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จะมีบทบาทอย่างแข็งขันและเปลี่ยนแปลงสังคม และเศรษฐกิจของโลกอนาคต หลายประเทศต้องการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของตนเองและแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำในเทคโนโลยีเหล่านั้นประเทศใดบ้างที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว? สามารถนำไปใช้ในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีในอนาคต คือ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาใหญ่ที่สุดของเทคโนโลยี AI ที่มองข้ามไม่ได้ ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน หากบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มงานของมนุษย์ แรงงานจะถูกลดบทบาทลง ตัวอย่างเช่น การสำรวจของ Pew Research Center คาดว่าจะนำระบบหุ่นยนต์และระบบดิจิทัลมาใช้ ค่าใช้จ่ายหนึ่งในสามของการจ้างพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม BPO ของอินเดียและฟิลิปปินส์ และเนื่องจากเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่พนักงานจำนวนมากภายในปี 2568 จึงเป็นความท้าทายที่จะสร้างสมดุลให้กับการมุ่งเน้นของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและรักษาระดับการจ้างงานไว้ไม่ให้ส่งผลกระทบ ตลาด. แรงงานขนาดใหญ่ของประเทศ Blockchain คืออะไร

2. การใช้หุ่นยนต์ โดรน และยานยนต์ไร้คนขับ
ปัจจุบันจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์ โดรน และเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติอย่างแพร่หลายในปี 2020 และการพัฒนาหุ่นยนต์จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากหุ่นยนต์ของ Keenon Robotics Co ถูกใช้ในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศจีนในช่วงการระบาดของ COVID-19 สั่งโดยโอเปอเรเตอร์ระยะไกลที่ใช้ในการส่งอาหาร ยา และสิ่งของไปยังแผนกต่างๆ คลิปถูกปล่อยระหว่างการลาดตระเวน รวมถึงการใช้โดรนเพื่อลาดตระเวนผู้คน เพื่อลดความจำเป็นในการบุคลากรเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อผ่านการสัมผัส เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย โดยเตือนคนที่ไม่สวมหน้ากากให้กลับบ้านและล้างมือ พวกเขาสามารถเตรียมคำเตือนให้สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกไปได้ รวมทั้งใช้โดรนเพื่อถ่ายทอดเสียงได้ ส่งเสริมให้คนดูแลตัวเองไม่ทำร้ายตัวเอง

ในประเทศไทยเทคโนโลยีที่ใช้หุ่นยนต์ โดรน และยานพาหนะไร้คนขับ ถือว่าใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โครงการ 5G x UAV SANDBOX เป็นโครงการที่นำไปสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านยานยนต์ไร้คนขับหรือโดรน รวมถึงนำอุตสาหกรรมให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในประเด็นนี้ และเปิดภาคสนามให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน . ทดสอบนวัตกรรม EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความซับซ้อนทางเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือ “วังช้างแวลลีย์” ซึ่งเป็นที่ตั้งของ EECi มีเป้าหมาย 6 ประการ เช่น อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศเปิดรับภาคธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิภาคนี้ได้ ยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีในอนาคต

Cloud Computing

3. คลาวด์คอมพิวติ้ง
วันนี้เราคุ้นเคยกับระบบคลาวด์ที่เราใช้สำหรับการทำงานเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น I Cloud, Dropbox, Google Drive หรือ Microsoft One Drive นี่คือบริการคลาวด์ที่พวกเขาคุ้นเคย อย่างไรก็ตาม อย่าคิดว่าคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งเพราะมันแตกต่างจากคลาวด์คอมพิวติ้งเพราะเป็นบริการที่อนุญาตให้ใช้หรือเช่าระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการ ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ระบบออนไลน์ต่างๆ คุณสามารถเลือกพลังการประมวลผลทางอินเทอร์เน็ต และถ้าจำเป็น จำนวนของทรัพยากร เข้าถึงข้อมูลบนคลาวด์ได้จากทุกที่

ด้วยเหตุนี้ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ผู้คนที่ทำงานจากที่บ้านจึงใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพิ่มมากขึ้น . ประโยชน์ของระบบคลาวด์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วก่อนที่ไวรัสจะแพร่กระจาย และเมื่อพนักงานถูกบังคับให้ทำงานจากที่บ้านท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ คลาวด์คอมพิวติ้งก็มีความสำคัญต่อการทำให้ธุรกิจดำเนินไปเช่นเดิม แม้ว่าการเรียกเก็บเงินจะอิงตามการใช้งานการเข้าถึงทุกที่ทุกเวลาจะเติบโตได้ง่าย ผู้บริหารไม่ควรลืมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการความเป็นส่วนตัว ความซับซ้อนในการจัดการ ประสิทธิภาพและความเร็วในการเข้าถึง ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการเฉพาะราย ยังมีอยู่ เทคโนโลยี ในอนาคต 10 ปี ข้างหน้า

Internet of Things

4. เทคโนโลยี 5G และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยี ใน ปัจจุบัน และ อนาคต
คาดว่าจะมีสถานีฐาน 6.5 ล้านสถานีสำหรับบริการ 5G ทั่วโลกในอีกห้าปีข้างหน้า สิ่งนี้รองรับผู้ใช้มากถึง 2.8 พันล้านคน ครอบคลุม 58% ของประชากรโลก และแนวโน้มสุดท้ายที่น่าสังเกตคือธรรมาภิบาลดิจิทัลทั่วโลก ผู้คนและธุรกิจใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ปริมาณข้อมูลทั่วโลกที่สร้างขึ้นในแต่ละปีถึง 180 เซตตาไบต์ (หรือ 180 พันล้านเทราไบต์)

ตั้งแต่ปี 2020 ความเร็วอินเทอร์เน็ต 5G ได้รับการพัฒนาและใช้งานในหลายประเทศ 5G คืออนาคตของการเชื่อมต่อ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอุปกรณ์ทุกชนิดสามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้กำลังกลายเป็นความจริง รถยนต์ไร้คนขับ การจัดส่งโดยใช้โดรน สมาร์ททีวี ผู้ช่วยส่วนตัวที่ไม่ใช่มนุษย์ และปัญญาประดิษฐ์ ตู้เย็นที่คุณสามารถสั่งนมของคุณเองได้ เทคโนโลยี vr

AR/VR/MR

5. เพิ่มความเป็นจริง (XR) – AR/VR/MR
Augmented Reality (XR) หรือการสร้างโลกเสมือนจริงแบบไม่จำกัด หมายถึงการรวมประสบการณ์เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เช่น ความเป็นจริงเสริม (AR) ซึ่งหมายถึงการรวมสภาพแวดล้อมจริงและความเป็นจริงเสมือนเป็นภาพเดียวหรือความเป็นจริงเสมือน (VR) ซึ่งหมายถึงการจำลองภาพในโลกเสมือนจริง แยกออกจากบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งท้ายที่สุดจะเรียกว่าความเป็นจริงผสม (MR) เมื่อรวม AR และ VR เข้าด้วยกัน จะแสดงเป็นการจำลอง 3 มิติที่เหมือนโฮโลแกรม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโต้ตอบหรือโต้ตอบกับวัตถุเสมือนได้แบบเรียลไทม์ เป็นแหล่งที่มาของความเป็นจริงเสริม (XR) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเหล่านี้ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานจริง

AR และ VR สามารถปรับได้หลายแบบ โรงเรียนสามารถสร้างสื่อที่ตอบสนองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งาน หรือคุณสามารถสร้างภาพ AR จากการช็อปปิ้งออนไลน์และเปรียบเทียบสินค้ากับความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น อุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเทคโนโลยีเหล่านี้ก็คืออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ หรือหลีกเลี่ยงการเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงเพื่อวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย เทคโนโลยีในอนาคต

เทคโนโลยีในอนาคตจะเปลี่ยนโลกยังไง

เทคโนโลยี ใน อนาคต มี อะไร บ้าง เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งความเร็วของโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิถีชีวิตและระบบ เทคโนโลยีจะเติมเต็มสิ่งที่มนุษย์ขาด เทคโนโลยีในทศวรรษหน้าจะก้าวหน้าขึ้นมาก และสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์แทบทุกคน สิ่งใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้ เรียนรู้ให้มาก ในระหว่างนี้ อาชีพ วัฒนธรรม หรือกระบวนการบางอย่างอาจหายไปเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีให้โอกาสที่ดี เพื่อเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติในหลาย ๆ ชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะกระจายเทคโนโลยีไปยังทุกชั้น อย่างละเอียด เทคโนโลยีในอนาคต